EDARP - Kayole

EDARP - Kayole

Komarock Phase 2; Zone 2: House number 61 

Our Contact Info

Eastern Deanery AIDS Relief Program. P.O. BOX 47351 - 00100 GPO Nairobi

www.edarp.org

info@edarp.org

0722699211, 0731334461/67/55